SNK WEC / Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) je bil ustanovljen 29. aprila 1992 in deluje v okviru Svetovnega energetskega sveta WEC (World Energy Council).

WEC je bil ustanovljen l. 1923 v Londonu in je danes najvplivnejša nevladna in neprofitna organizacija, ki zastopa vse vrste energije ter proučuje, analizira in razpravlja o energetskih vprašanjih globalnega in regionalnega oz. lokalnega pomena in na tej o snovi podaja mnenja, nasvete ter priporočila tako širši javnosti kot tistim, ki odločajo o energetskih zadevah.

Slovenski odbor WEC deluje preko svojih članov lokalno, regionalno in mednarodno kot civilna družba s ciljem izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja energije in energetskega gospodarstva ter znanosti in razvoja.

Poslanstvo in cilji SNK WEC vključujejo proučevanje razvoja, pridobivanja, transporta in rabe vseh vrst energije, vpliva rabe energije na naravno in družbeno okolje ter vprašanja, povezana z delovanjem in organizacijo energetskega gospodarstva.

Naslov

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 589 76 51
faks: + 386 1 251 55 99

E-pošta

sekretar:
Niko Martinec
sekretariat:
Elvisa Bahtagić
snk-wec@snk-wec.siZadnja obnovitev: 11. januar 2007.
Pripombe v zvezi s spletno stranjo lahko pošljete sem