Tiskalniku prijazno

Zgodovina WEC

Kmalu po 1. svetovni vojni je vizionar Škot Daniel Dunlop (levo), zaposlen v britanski industriji za proizvodnjo električne energije, povezal vodilne energetske strokovnjake na Svetovni energetski konferenci l. 1923 z razpravo o tekočih in porajajočih energetskih vprašanjih. Tako je l. 1923 pričel sodelovati z državami po svetu in spodbudil ustanovitev nacionalnih odborov z namenom sodelovanja, povezovanja in organiziranja pri energetski konferenci.

Prva Svetovna energetska konferenca je bila organizirana že naslednje leto, tj. 1924 v Londonu in je privabila 1,700 delegatov iz 40-ih držav. Srečanje je bilo tako uspešno, da so se udeleženci odločili, da bodo ustanovili stalno organizacijo, ki bo nadaljevala z dialogom, pričetim na konferenci.

11. julija 1924 je bila Svetovna energetska konferenca (World Power Conference) tudi formalno ustanovljena. Nacionalni članski odbori so sestavljali jedro te organizacije, ustanovljen je bil mednarodni izvršni odbor (International Executive Council) (IEC) kot izvršno telo, ki je postavil cilje za delo organizacije. Daniel Dunlop je bil imenovan za predsednika. Leta 1928 je Charles Gray (levo) postal sekretar Izvršnega odbora in ostal na tem položaju skoraj 40 years, vse do 1965, ko ga je nasledil Eric Ruttley. Naziv in vloga sekretarja se je tekom časa razvila v današnji naziv oz. položaj generalnega sekretarja WEC.

11. julija 1924 je bila Svetovna energetska konferenca (World Power Conference) tudi formalno ustanovljena. Nacionalni članski odbori so sestavljali jedro te organizacije, ustanovljen je bil mednarodni izvršni odbor (International Executive Council) (IEC) kot izvršno telo, ki je postavil cilje za delo organizacije. Daniel Dunlop je bil imenovan za predsednika. Leta 1928 je Charles Gray (levo) postal sekretar Izvršnega odbora in ostal na tem položaju skoraj 40 years, vse do 1965, ko ga je nasledil Eric Ruttley. Naziv in vloga sekretarja se je tekom časa razvila v današnji naziv oz. položaj generalnega sekretarja WEC.

Cilji so bili leta 1958 in 1968 na novo opredeljeni in na konferenci v Moskvi l. 1968 se je organizacija preimenovala v Svetovno energetsko konferenco (World Energy Conference). Nov naziv je pomenil bolj natančen opis delovanja organizacije na področju energije. Kmalu zatem so se letna srečanja preoblikovala v kongrese.

L. 1978 je posebna komisija WEC (a special WEC Conservation Commission) objavila študijsko poročilo Svetovna energetika: Pogled do leta 2020 ( World Energy: Looking Ahead to 2020), ki je obsežna študija energetske scene, s pogledom na države s tržnim gospodarstvom, države s centralno planskim gospodarstvom in države v razvoju. To poročilo je bilo zelo odmevno in predstavlja začetek bodočih študijskih poročil, analiz in dejavnosti WEC.

Leta 1981 je Izvršni odbor odločil, da se bodo konference, organizirane vsake tri leta, preimenovale v »Triletne kongrese«. Na kongresu l. 1986 v Cannes, Francija, je bil prvič organiziran sejem tehnične opreme s prikazom najnovejših tehnologij, kjer so v glavnem razstavljali dobavitelji energetske opreme. Sejem je bil tako uspešen, da je postal sestavni del vseh prihodnjih kongresov.

Na kongresu v Cannesu je Eric Ruttley (levo) po dveh desetletjih dela kot generalni sekretar odstopil s tega položaja WEC. Njegov naslednik Ian Lindsay je imel več kot 30-letne izkušnje s področja naftne industrije in je na tem položaju uspešno vodil WEC naslednje desetletje.

Na kongresu v Cannesu je Eric Ruttley (levo) po dveh desetletjih dela kot generalni sekretar odstopil s tega položaja WEC. Njegov naslednik Ian Lindsay je imel več kot 30-letne izkušnje s področja naftne industrije in je na tem položaju uspešno vodil WEC naslednje desetletje.

L.1989 je WEC objavil drugo odmevno študijo Globalne energetske perspektive 2000-2020 (Global Energy Perspectives 2000-2020). Študija, ki temelji na dveh scenarijih, zmernem in bolj konzervativnem, je bila v svetu odmevna, saj so se je posluževali tako politiki, izvršna oblast in mednarodne organizacije pri odločitvah, vezanih na prihodnost.

Leta 1989 na kongresu v Montrealu se je WEC zaradi uspeha omenjene študije odločil, da prične novo ambiciozno študijo Energija za jutrišnji svet (Energy for Tomorrow's World: Realities, Real Options, The Agenda for Achievement). Študija je služila za osrednjo temo na kongresu l. 1992 v Madridu. Posebna komisija je zbrala ugledne energetske strokovnjake petih članskih odborov, ki so pripravili osnutek študije, ki je bila publicirana l. 1993.

V treh letih, do kongresa l. 1992 v Madridu, je WEC reorganiziral svoje finance in bistveno zvišal letno članarino za članske odbore. Nov način financiranja je omogočil, da je WEC izvajal svoje programske aktivnosti in storitve za članske odbore, porazdeljene v skoraj 100-ih državah sveta. Ustanovljena je bila tudi posebna WEC fundacija za financiranje dela WEC s finančno podporo 24-ih članskih odborov in številnih zunanjih organizacij, ki so skupaj prispevali skoraj Ł1.2 million. Organizacija se je preimenovala v Svetovni energetski svet, mednarodni izvršni odbor pa se je preimenoval v Izvršilno skupščino.

Decembra 1997 je generalni sekretar WEC Ian Lindsay (levo) hudo zbolel in naslednjo pomlad nenadoma umrl. Priznanje njegovemu 12-letnemu uspešnemu delu, izraženemu v rasti in ugledu in pomenu WEC na svetovni energetski sceni, je bilo dano v času prvega zasedanja Izvršilne skupščine na kongresu v Houstonu. Leta 1997 je z mednarodnim razpisom na mesto generalnega sekretarja bil izbran Gerald Doucet (spodaj, levo), predsednik in glavni direktor Plinskega združenja Kanade.

Prav tako na kongresu v Houstonu je bil prvič predstavljen WEC-ov Globalni energetski informacijski sistem (Global Energy Information System(GEIS), kot dodana vrednost informacijskih storitev WEC, ki je postal koristno in pomembno interaktivno komunikacijsko orodje za članske odbore kot tudi širše za objavo aktivnosti, ki jih WEC izvaja po vseh celinah in regijah sveta.

Leta 2000 je WEC objavil drugo odmevno študijo Energija za jutrišnji svet – Čas za akacijo! (Energy for Tomorrow's World - Acting Now!), ki je ponovno proučila izhodišča in zaključke študije iz l. 1993 (Energy for Tomorrow's World). Skoraj 20,000 izvodov je bilo dostavljeno članskim odborom WEC, energetskim strokovnjakom, vladnim predstavnikom in sredstvom javnega obveščanja.

Leta 2001 je WEC prišlo do pomembne organizacijsko-strukturne spremembe, saj se je WEC registriral kot dobrodelna Ustanova po pravu Združenega kraljestva. Ves čas svojega delovanja je bil WEC nevladna in nekomercialna organizacija, ki uživa ugled s svojo objektivno presojo in realističnimi analizami in predlogi za delovanje. Na začetku 21. stoletja WEC kot organizacija še vedno raste in se širi, vse na osnovi svoje dolge in trdne zgodovine in kot eden od ključnih faktorjev na svetovni energetski sceni


Svečana večerja na prvi Svetovni energetski konferenci, London 1924

[vir: World Energy 1923-1998 and Beyond, 1998, avtor Professor Ian Fells, publikacija v počastitev 75-letnice WEC.]