Tiskalniku prijazno

Priznanja

Razpis za priznanje SNK WEC objavlja administrativna komisija (AK). Priznanje podeli podjetju in posamezniku za dosežke v energetiki ter novinarju/novinarki za poročanje o ravnanju z energijo in njenem pomenu.
Predloge za dodelitev priznanj lahko podajo kolektivni ali individualni člani SNK WEC skladno z merili Pravilnika. Podane predloge obravnava komisija SNK WEC. O izbranem predlogu AK za podelitev priznanja odloča Predsedstvo SNK WEC. Odločitve Predsedstva so dokončne. Priznanja se podeljujejo na vsakoletnem zboru SNK WEC.

Glej dalje:

- Pravilnik o podeljevanju priznanj
- Dosedanji prejemniki priznanj